Good Solar

inverter hỗn hợp HYBRID

Mô tả sản phẩm inverter hỗn hợp HYBRID

Hệ thống điện năng lượng mặt trời có hai cấu trúc phổ biến nhất hiện nay là hệ thống năng lượng mặt trời độc lập (off-grid system) và hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới (grid-tie system), tương ứng với hai hệ thống này là hai dạng inverter độc lập và hòa lưới, để biến đổi nguồn điện một chiều DC thành AC và cung cấp cho các thiết bị điện trong nhà. Với hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập, inverter hoạt động không cần tới tới lưới điện quốc gia. Nguồn điện do các tấm thu năng lượng mặt trời tạo ra được lưu trữ vào ắc quy, và sau đó được inverter độc lập (off-grid inverter) chuyển đổi từ nguồn một chiều DC thành xoay chiều AC để cung cấp cho các thiết bị điện. Ưu điểm của hệ thống này là có thể hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào lưới điện, nhưng nhược điểm là chi phí đầu tư lớn do phải có dàn ắc quy lưu trữ đủ lớn để dự phòng nguồn điện cho những ngày không có nắng, đồng thời không thể bán nguồn điện dư thừa do các tấm PV tạo ra lên lưới điện quốc gia (ở những nước cho phép bán điện lên lưới). Đối với hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới, thì chi phí có phần giảm đi do không phải đầu tư dàn ắc quy lưu trữ, đồng thời có thể tải nguồn điện dư thừa lên lưới điện quốc gia (ở những nước cho phép bán điện lên lưới), nhưng nhược điểm của hệ thống này là khi lưới điện cúp thì hệ thống cũng buộc phải ngừng hoạt động do yêu cầu về an toàn. Ngoài hai dạng hệ thống cơ bản này thì còn một dạng hệ thống tinh vi và hiện đại khác, được gọi là hệ thống điện năng lượng mặt trời hỗn hợp (hybrid), kết hợp cả hai dạng hệ thống nói trên, và loại inverter dùng trong hệ thống thứ ba này được gọi là hybrid inverter.